Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: Motor starters and electronic switching devices

Motor starters and electronic switching devices

Bộ khởi động động cơ và thiết bị chuyển mạch điện tử

Bộ khởi động động cơ chuyển đổi và đảo chiều động cơ một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Chúng tôi cung cấp bộ khởi động động cơ để chuyển mạch và đảo chiều động cơ không đồng bộ cũng như động cơ DC. Các thiết bị chuyển mạch điện tử như công tắc tơ trạng thái rắn chuyển đổi tải điện trở và tải cảm ứng một cách im lặng và không bị mài mòn. Tăng tính khả dụng của hệ thống và hưởng lợi từ tất cả lợi ích của việc xử lý dễ dàng bằng cách sử dụng các thiết bị chuyển mạch của chúng tôi.

Hiển thị kết quả duy nhất