Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: FINEPITCH board-to-board connectors for the connection of PCBs within the device

FINEPITCH board-to-board connectors for the connection of PCBs within the device

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • FR 1,27/ 26-FV 6,25 – SMD female connectors

  • Đầu nối cái SMD
  • Dòng điện danh định: 2,2 A
  • Điện áp thử nghiệm: 840 V AC
  • Số vị trí: 26, Khoảng cách: 1,27 mm, Màu: đen,
  • Bề mặt tiếp xúc: Vàng
  • Loại kết nối tiếp xúc: Ổ cắm, lắp đặt: Hàn SMD

  Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hotline: 1900 6697
  Email: info@thien-son.com.vn

  Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh:

  “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi;

  Thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.

  Đọc tiếp
 • FR 1,27/ 26-MH – SMD male connectors

  • Đầu nối đực SMD
  • Dòng điện danh định: 2 A,
  • Điện áp thử nghiệm: 500 V AC
  • Số vị trí: 26, khoảng cách: 1,27 mm, Màu sắc: đen,
  • Bề mặt tiếp xúc: Vàng
  • Loại kết nối tiếp xúc: Pin, Lắp đặt: hàn SMD

  Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hotline: 1900 6697
  Email: info@thien-son.com.vn

  Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh:

  “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi;

  Thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.

  Đọc tiếp
 • FR 1,27/ 26-MV 1,75 – SMD male connectors

  • Đầu nối đực SMD
  • Dòng điện danh định: 2,2 A,
  • Điện áp thử nghiệm: 840 V AC
  • Số vị trí: 26, khoảng cách: 1,27 mm, Màu sắc: đen,
  • Bề mặt tiếp xúc: Vàng
  • Loại kết nối tiếp xúc: Pin, Lắp đặt: hàn SMD

  Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hotline: 1900 6697
  Email: info@thien-son.com.vn

  Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh:

  “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi;

  Thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.

  Đọc tiếp
 • FR 1,27/ 68-FV 6,25 – SMD female connectors

   

  • Đầu nối đực SMD
  • Dòng điện danh định: 2,2 A,
  • Điện áp thử nghiệm: 840 V AC
  • Số vị trí: 68, khoảng cách: 1,27 mm, Màu sắc: đen,
  • Bề mặt tiếp xúc: Vàng
  • Loại kết nối tiếp xúc: Pin, Lắp đặt: hàn SMD

  Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hotline: 1900 6697
  Email: info@thien-son.com.vn

  Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh:

  “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi;

  Thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.

  Đọc tiếp
 • FR 1,27/ 68-MH – SMD male connectors

   

  • Đầu nối đực SMD
  • Dòng điện danh định: 2 A,
  • Điện áp thử nghiệm: 500 V AC
  • Số vị trí: 68, khoảng cách: 1,27 mm, Màu sắc: đen,
  • Bề mặt tiếp xúc: Vàng
  • Loại kết nối tiếp xúc: Pin, Lắp đặt: hàn SMD

  Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Hotline: 1900 6697
  Email: info@thien-son.com.vn

  Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh:

  “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi;

  Thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.

  Đọc tiếp