Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: Automatic tools

Automatic tools

Dụng cụ tự động lắp ráp dây dẫn

Phạm vi công cụ của chúng tôi bao gồm các công cụ tự động hiệu quả để cắt, tước và gấp mép. Tự động hóa ba bước phụ này trong quy trình sản xuất của bạn, ngay cả với số lượng vừa và nhỏ. Đạt được kết quả công việc chất lượng cao nhất quán bằng các công cụ tự động để xử lý dây dẫn và cáp một cách chính xác và nhanh chóng.