Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Shield clamps

Kẹp bảo vệ

Kẹp bảo vệ hệ thống của bạn khỏi nhiễu điện từ. Sự can thiệp này có thể dẫn đến trục trặc hoặc thậm chí hỏng toàn bộ hệ thống. Để ngăn chặn những tình huống này, kẹp tấm chắn bao gồm các bộ phận tuân thủ tiêu chuẩn. Ngoài việc bảo vệ hệ thống của bạn, kẹp bảo vệ còn được sử dụng để đáp ứng Chỉ thị EMC liên quan đến sự tuân thủ CE.

Hiển thị kết quả duy nhất