Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: Cable entry system and cable glands

Cable entry system and cable glands

Hệ thống đầu vào cáp và các miếng đệm cáp

Việc sử dụng các đệm cáp đảm bảo khả năng truyền qua tủ điều khiển đặc biệt chắc chắn và đáng tin cậy cho từng loại cáp. Ngoài ra, hệ thống đầu vào cáp CES cung cấp một giải pháp rõ ràng và tiết kiệm chi phí cho việc đưa cáp tiết kiệm không gian đi qua một số cáp đã lắp ráp và chưa lắp ráp. Chọn giữa các mô-đun có thể được kết hợp hoặc tấm đầu vào cáp.

Hiển thị kết quả duy nhất