Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: Thermal transfer printers

Thermal transfer printers

Máy in chuyển nhiệt

Với máy in chuyển nhiệt của chúng tôi, bạn thậm chí có thể đánh dấu khối lượng đặt hàng lớn một cách hiệu quả. Các máy in khác nhau dành cho vật liệu ở dạng thẻ hoặc dạng cuộn xử lý nhiều lựa chọn vật liệu. Điều này mang đến cho bạn một hệ thống ghi nhãn hoàn chỉnh được điều chỉnh lý tưởng cho ứng dụng của bạn và được hỗ trợ tối ưu bởi phần mềm đánh dấu hoàn chỉnh DỰ ÁN.

Hiển thị kết quả duy nhất