Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

DC/DC converter

Bộ chuyển đổi DC / DC

Bộ chuyển đổi DC/DC cung cấp điện áp DC được điều chỉnh. Tránh nhiễu loạn trong ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi điện áp. Chúng tái tạo điện áp để tải luôn được cung cấp điện áp DC được điều chỉnh, ngay cả trong trường hợp cáp dài. Bộ chuyển đổi DC/DC có thể được sử dụng để thay đổi mức điện áp hoặc cho phép tạo ra các hệ thống cung cấp độc lập bằng cách cách ly điện.

Hiển thị kết quả duy nhất