Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Conductor connectors

Đầu nối dây dẫn cho cáp tín hiệu, dữ liệu và cáp nguồn
Kéo dài dây cáp và sửa chữa dây cáp bị hư hỏng là những thách thức hàng ngày trong ngành điện. Việc này có thể được thực hiện nhanh chóng và đáng tin cậy bằng cáp dành cho đầu nối tín hiệu, nguồn hoặc truyền dữ liệu và dây dẫn. Phoenix Contact cung cấp đầu nối dây dẫn có kết nối vít hoặc kết nối dịch chuyển IDC cho kết nối dây dẫn từ 0,14 mm 2 đến 6 mm 2 .

Hiển thị kết quả duy nhất