Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Type 1+2 surge protection

Bảo vệ chống sét loại 1+2

Bảo vệ chống sét loại 1 (thiết bị chống sét) tạo thành giai đoạn đầu tiên trong khái niệm bảo vệ. Nó có thể phóng năng lượng rất cao, ví dụ, do sét đánh, xuống đất. Các thiết bị bảo vệ đột biến loại 1 (SPD) thường được lắp đặt trong hệ thống phân phối chính hoặc nguồn cấp dữ liệu. Đối với các nguồn năng lượng bổ sung có xung điện áp xung thấp hơn, cần có dòng sét kết hợp loại 1+2 và thiết bị chống sét.

Hiển thị kết quả duy nhất