Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: Surge protection for power supplies

Surge protection for power supplies

Bảo vệ chống sét cho nguồn điện

Từ nguồn cấp dữ liệu đến thiết bị cuối, chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp bảo vệ đột biến phù hợp cho khái niệm bảo vệ đa cấp. Tùy thuộc vào vị trí lắp đặt và yêu cầu, thiết bị chống sét lan truyền thông thường được chia thành các loại khác nhau: loại 1, loại 2 và loại 3. Việc phân loại loại này dựa trên nhiều thử nghiệm khác nhau. Nếu vượt qua nhiều thử nghiệm thì chúng được gọi là thiết bị chống sét và chống sét kết hợp