Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: DC/DC converters and DC/AC inverters

DC/DC converters and DC/AC inverters

Bộ chuyển đổi DC/DC và bộ biến tần DC/AC

Bộ chuyển đổi DC/DC và bộ biến tần DC/AC có sẵn để chuyển đổi điện áp. Với bộ chuyển đổi DC/DC của chúng tôi, bạn có thể ổn định điện áp DC, làm mới điện áp ở đầu cáp dài và nhờ đó tránh được sự cố trong ứng dụng của mình. Sử dụng biến tần DC/AC của chúng tôi để chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.