Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: Distributors for M8, M12, and AS-Interface connections

Distributors for M8, M12, and AS-Interface connections

Sử dụng các nhà phân phối để thiết kế hệ thống cáp phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn. Từ M8 và M12 đến AS-Interface, chúng tôi cung cấp nhiều phiên bản và thiết kế dây khác nhau. Chúng tôi sẽ sẵn lòng thực hiện giải pháp cá nhân của bạn theo yêu cầu. Điều này cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn tối đa để phân phối tín hiệu, dữ liệu và nguồn điện hoặc điều chỉnh các giao diện khác nhau.

Hiển thị kết quả duy nhất