Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: Marshaling panels

Marshaling panels

Bảng thống kê để phân phối tiềm năng

Bảng điều khiển sắp xếp cho phép sắp xếp tín hiệu nhỏ gọn và rõ ràng trong các ứng dụng tự động hóa. Các bảng sắp xếp và bảng vá sắp xếp có sẵn với nhiều vị trí khác nhau. Việc phân bổ dây dẫn và điểm đầu cuối bằng mã màu cũng như đánh dấu bề mặt lớn đảm bảo việc lắp đặt nhà phân phối tiềm năng một cách trực quan và an toàn.

Hiển thị kết quả duy nhất