Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: Customer-specific electronics housings

Customer-specific electronics housings

Các giải pháp công nghệ kết nối và nhà ở của chúng tôi bao gồm nhiều lựa chọn để thiết kế các thiết bị hiện đại. Định cấu hình các giải pháp cho ứng dụng riêng lẻ của bạn bằng cách sử dụng bộ cấu hình cho vỏ thiết bị điện tử. Từ các phiên bản màu sắc, cho đến in ấn và xử lý, cho đến các biến thể dành riêng cho khách hàng, hầu hết mọi thứ đều có thể thực hiện được – thậm chí cả những phát triển sản phẩm hoàn toàn mới.

Hiển thị kết quả duy nhất