Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: Feed-through terminal blocks, multi-conductor terminal blocks, and multi-level terminal blocks

Feed-through terminal blocks, multi-conductor terminal blocks, and multi-level terminal blocks

Khối thiết bị đầu cuối cấp nguồn, khối thiết bị đầu cuối đa dây và khối thiết bị đầu cuối đa cấp

Sử dụng khối đầu cuối cấp nguồn, khối đầu cuối đa cấp và khối đầu cuối đa dây dẫn từ Phoenix Contact để tiết kiệm không gian kết nối hai hoặc nhiều dây dẫn chỉ trong một khối đầu cuối. Các khối thiết bị đầu cuối được đặc trưng bởi khả năng kết nối linh hoạt và các tùy chọn đánh dấu tối ưu.

Hiển thị kết quả duy nhất