Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: Fuse terminal blocks, component terminal blocks, and diode terminal blocks

Fuse terminal blocks, component terminal blocks, and diode terminal blocks

Khối đầu cực cầu chì, khối đầu cực thành phần và khối đầu cực diode

Với khối đầu cực cầu chì, bạn có thể bố trí cầu chì theo các thiết kế khác nhau và với dòng điện danh nghĩa khác nhau. Bằng cách sử dụng các phiên bản đa cấp, bạn có thể định tuyến điện thế được bảo vệ và điện thế không được bảo vệ chỉ thông qua một khối đầu cuối. Các phiên bản để sử dụng ở những khu vực có khả năng gây nổ với loại bảo vệ Ex nA sẽ mở rộng phạm vi ứng dụng. Cùng với các khối đầu cuối thành phần và khối đầu cực diode, các khối đầu cực có đèn LED, điốt chặn hoặc điện trở cũng có sẵn.

Hiển thị kết quả duy nhất