Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: Micro and miniature terminal blocks

Micro and miniature terminal blocks

Khối thiết bị đầu cuối siêu nhỏ và thu nhỏ

Các khối thiết bị đầu cuối thu nhỏ và vi mô đáp ứng yêu cầu thu nhỏ ngày càng tăng trong chế tạo máy, thiết bị đóng cắt và tủ điều khiển. Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng các khối thiết bị đầu cuối sử dụng cầu nối, đánh dấu và phụ kiện kiểm tra được tiêu chuẩn hóa của hệ thống CLIPLINE hoàn chỉnh.

Hiển thị kết quả duy nhất