Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Type 2 surge protection

Bảo vệ chống sét loại 2

Bảo vệ chống sét  loại 2 tạo thành giai đoạn thứ hai trong khái niệm bảo vệ và được lắp đặt sau SPD loại 1. Để bảo vệ hệ thống khỏi hư hỏng, ví dụ, do hoạt động chuyển mạch gây ra, thiết bị bảo vệ chống đột biến loại 2 tiếp tục hạn chế điện áp đột biến còn lại. SPD loại 2 được sử dụng trong tủ phân phối phụ hoặc tủ điều khiển máy, nơi không xảy ra dòng sét trực tiếp.

Hiển thị kết quả duy nhất