Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: Field housings for outdoor use

Field housings for outdoor use

Cho dù là thiết bị hiển thị cố định, thiết bị ngoài trời mạnh mẽ hay hệ thống nhúng – vỏ ngoài hiện trường của Phoenix Contact với mức độ bảo vệ cao đều lý tưởng cho nhiều lĩnh vực ứng dụng, chẳng hạn như tự động hóa tòa nhà, hậu cần và công nghệ phương tiện. Một loạt các phụ kiện như màn hình, bàn phím dạng màng, giá đỡ trên tường và cột làm tăng tính đa dạng của ứng dụng.