Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: Surge protection for photovoltaic systems

Surge protection for photovoltaic systems

Bảo vệ chống sét cho hệ thống quang điện

Hệ thống quang điện, dù là hệ thống lớn gắn trên mặt đất hay hệ thống trên mái nhà trong tòa nhà dân cư, đều có nguy cơ bị điện áp tăng vọt do bề mặt khớp nối và vị trí lắp đặt. Với hộp kết hợp chuỗi và thiết bị chống đột biến điện dành cho hệ thống quang điện của chúng tôi, bạn không chỉ đảm bảo tính khả dụng và hiệu suất cao. Đồng thời, bạn cũng giữ cho thời gian khấu hao của hệ thống càng ngắn càng tốt. Sử dụng biện pháp chống sét và chống đột biến điện của chúng tôi cho các hệ thống quang điện để đảm bảo tính khả dụng và năng suất của bạn