Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: Protection for NA power supply systems

Protection for NA power supply systems

Bảo vệ chống sét cho hệ thống cung cấp điện Bắc Mỹ

Hệ thống cung cấp điện theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ khác biệt đáng kể so với các hệ thống theo tiêu chuẩn IEC. Ngoài cấu hình và điện áp của hệ thống cung cấp, các yêu cầu kỹ thuật và quy chuẩn cũng khác nhau. Các thiết bị chống sét theo tiêu chuẩn IEC không tuân thủ các yêu cầu này. Vì lý do này, các SPD cụ thể có sẵn cho các hệ thống cung cấp ở Bắc Mỹ. Chúng tuân thủ các tiêu chuẩn Bắc Mỹ theo UL và CSA.

Hiển thị kết quả duy nhất