Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: Distributors for installation systems

Distributors for installation systems

Triển khai lắp đặt hệ thống điện của bạn một cách nhanh chóng và ổn định lâu dài bằng cách sử dụng các bộ phân phối được lắp sẵn với nhiều thiết kế khác nhau. Nhà phân phối T cung cấp một cách dễ dàng để thiết lập các đường nhánh trong hệ thống vòng tròn. Tùy thuộc vào ứng dụng, nhà phân phối H cung cấp tối đa ba đầu ra và do đó cho phép bạn thiết lập cấu trúc hình sao trong hệ thống lắp đặt điện của mình.

Hiển thị kết quả duy nhất