Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Material provision

Cung cấp vật chất cho hệ thống hỗ trợ người lao động

Dù riêng lẻ hay kết hợp với các hệ thống hỗ trợ công nhân, hãy tối ưu hóa quy trình lắp ráp của bạn bằng các giải pháp đơn giản để cung cấp nguyên liệu hiệu quả. Khi nói đến việc chuẩn bị dây và nối dây, phanh dây của chúng tôi sẽ tạo ra trật tự và tiết kiệm thời gian tại trạm lắp ráp. Phanh dây cho phép bạn định cấu hình các dây có tiết diện từ 0,5 đến 6 mm 2 một cách rõ ràng và dễ dàng.

Hiển thị kết quả duy nhất