Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697
※ CVT-070W, 100W doesn’t have minimum bundle diameter.
※ CV-200TW tail
※ CV-300STZW, 180TW, 190TW tail
Unit: mm
Item No. Length
L
Width
W
Max. Bundle Dia. Min Loop Tensile Strength
100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag mm inch lbs kgs
 CVT-070W CVT-070KW 71.0 13/16 1.60 11 7 3
 CV-060W CV-060KW 63.7 1/2 2.40 11 18 8
 CV-075W CV-075KW 75.0 3″ 2.40 15
 CV-080W CV-080KW 80.0 1/8 2.50 16
 CV-094W CV-094KW 96.0 3/4 2.50 21
 CV-100W CV-100KW 100.0 4″ 2.50 22
 CVT-100W CVT-100KW 103.0 4″ 1.95 22
 CV-120SW CV-120SKW 120.0 3/4 2.50 28
 CV-140SW CV-140SKW 142.0 1/2 2.50 35
 CV-150SW CV-150SKW 155.0 1/8 2.50 39
 CV-165W CV-165KW 165.0 1/2 2.50 43
 CV-200MW CV-200MKW 203.0 8″ 2.50 55
 CV-250SW CV-250SKW 250.0 10″ 2.50 68
 CV-300MW 300.0 11 7/8 2.50 80
 CV-400SW 400.0 15 3/4 2.50 116
 CV-120W CV-120KW 120.0 3/4 3.20 28 40 18
 CV-140W CV-140KW 142.0 1/2 3.20 34
 CV-150W CV-150KW 150.0 6″ 3.60 36
 CV-180W CV-180KW 180.0 7″ 3.60 46
 CV-180TW CV-180TKW 180.0 7″ 3.60 46
 CV-200SW CV-200SKW 203.0 8″ 3.20 53
 CV-200AW CV-200AKW 203.0 8″ 3.60 52
 CV-250MW CV-250MKW 250.0 10″ 3.60 68
 CV-265W CV-265KW 265.0 10 1/2 3.60 73
 CV-292W CV-292KW 292.0 11 1/2 3.60 82
 CV-330W 330.0 13″ 3.60 93
 CV-368SW 368.0 14 1/2 3.60 105
 CV-120LW CV-120LKW 120.0 3/4 4.80 27 50 22
 CV-160LW CV-160LKW 160.0 1/4 4.80 39
 CV-190W CV-190KW 190.0 1/2 4.80 49
 CV-190TW CV-190TKW 190.0 1/2 4.80 49
 CV-200W CV-200KW 203.0 8″ 4.60 52
 CV-200DW CV-200DKW 203.0 8″ 4.80 52
 CV-200TW CV-200TKW 203.0 8″ 4.60 52
 CV-250W CV-250KW 250.0 10″ 4.80 68
 CV-280W CV-280KW 280.0 11″ 4.80 77
 CV-300SW 300.0 11 7/8 4.80 83
 CV-310W 310.0 12″ 4.80 86
 CV-350W 350.0 13 3/4 4.60 98
 CV-368W 368.0 14 1/2 4.80 105
 CV-385W 385.0 15 3/16 4.80 110
 CV-400W 400.0 15 3/4 4.60 116
 CV-432W 432.0 17″ 4.80 125
 CV-450MW 450.0 17 3/4 4.80 131
 CV-500W 500.0 19 11/16 4.80 147
 CV-550SW 550.0 21 11/16 4.80 162
 CV-610SW 610.0 24″ 4.80 181
 CV-635SW 635.0 25″ 4.80 189
 CV-730SW 730.0 28 3/4 4.80 219
 CV-914SW 914.0 36″ 4.80 278
 CV-200ZW CV-200ZKW 200.0 8″ 4.60 48 75 34
 CV-280ZW CV-280ZKW 280.0 11″ 4.80 70
 CV-300SZW 300.0 11 7/8 4.80 74
 CV-368ZW 368.0 14 1/2 4.80 94
※▲ CV-300STZW 300.0 11 7/8 4.80 83 80 36
 CV-380SW 380.0 15″ 6.40 108 100 45
 CV-120LLW CV-120LLKW 120.0 3/4 7.60 22 120 55
 CV-150LW CV-150LKW 150.0 6″ 7.60 32
 CV-200LW CV-200LKW 203.0 8″ 7.60 52
 CV-240LW CV-240LKW 240.0 7/16 7.60 61
 CV-250LW 250.0 10″ 7.60 64
 CV-280LW CV-280LKW 280.0 11″ 7.60 74
 CV-300W 300.0 11 7/8 7.60 80
 CV-340W 340.0 13 1/2 7.60 92
 CV-360W 360.0 14 3/16 7.60 99
 CV-370W 370.0 14 9/16 7.60 101
 CV-380W 380.0 15″ 7.60 105
 CV-380LW 380.0 15″ 8.00 105
 CV-450W 450.0 17 3/4 8.00 128
 CV-500LW 500.0 19 11/16 8.00 143
 CV-550W 550.0 21 11/16 8.00 160
 CV-610MW 610.0 24″ 7.60 177
 CV-750W 750.0 29 1/2 7.50 223
 CV-450LW 450.0 17 3/4 9.00 128 175 80
 CV-550DW 550.0 21 11/16 9.00 160
 CV-610W 610.0 24″ 9.00 177
 CV-685W 685.0 27″ 9.00 202
 CV-710W 710.0 28″ 9.00 209
 CV-762W 762.0 30″ 9.00 227
 CV-812W 812.0 32″ 9.00 243
 CV-914W 914.0 36″ 9.00 275
 CV-940W 940.0 37″ 9.00 284
 CV-1168W 1,168.0 46″ 9.00 356
 CV-1219W 1,219.0 48″ 9.00 372
 CV-1500W 1,500.0 59″ 9.00 462

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “UV Resistant Nylon Cable Tie”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *