Thien Son Technology Corporation - Nhà cung cấp thiết bị điện-tự động hàng đầu tại Việt Nam

UT 35/Terminal block 0.75-35 mm²

Terminal block 0.75-35 mm², dòng 125A, rộng 15.2mm, màu xám, có sẵn nắp che

Terminal block 0.75-35 mm², dòng 125A, rộng 15.2mm, màu xám, có sẵn nắp che

SKU: 3044225 Category:
Updating…
  • No products in the cart.