Thien Son Technology Corporation - Nhà cung cấp thiết bị điện-tự động hàng đầu tại Việt Nam

UKH 95/Terminal block 35-95 mm²

Terminal block 35-95 mm², dòng 232A, rộng 25 mm, màu xám, có sẵn nắp che

Terminal block 35-95 mm², dòng 232A, rộng 25 mm, màu xám, có sẵn nắp che

SKU: 3010013
Updating…
  • No products in the cart.