Thien Son Technology Corporation - Nhà cung cấp thiết bị điện-tự động hàng đầu tại Việt Nam

UKH 50/Terminal block 50 mm²

Terminal block 50 mm², dòng 150A, rộng 20 mm, màu xám, có sẵn nắp che

Terminal block 50 mm², dòng 150A, rộng 20 mm, màu xám, có sẵn nắp che

SKU: 3009118
Updating…
  • No products in the cart.