Thien Son Technology Corporation - Nhà cung cấp thiết bị điện-tự động hàng đầu tại Việt Nam

UKH 240/Terminal block 70 – 240 mm²

Terminal block 70 – 240 mm², dòng 415A, rộng 36mm, màu xám, có sẵn nắp che

Terminal block 70 – 240 mm², dòng 415A, rộng 36mm, màu xám, có sẵn nắp che

SKU: 3010217
Updating…
  • No products in the cart.