Thien Son Technology Corporation - Nhà cung cấp thiết bị điện-tự động hàng đầu tại Việt Nam

Switch mạng công nghiệp – Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH SFNT 8TX – 2891005

Switch mạng công nghiệp hỗ trợ nhiệt độ hoạt động rộng, loại 8 TP RJ45 Ports, tự động nhận diện tốc độ truyền dữ liệu 10/100Mbps, đọc các thông báo ưu tiên QoS, chấp nhận các khung bảo mật.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Switch mạng công nghiệp – Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH SFNT 8TX – 2891005”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category:
Updating…
  • No products in the cart.