Thien Son Technology Corporation - Nhà cung cấp thiết bị điện-tự động hàng đầu tại Việt Nam

Switch mạng công nghiệp -Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH SFN 7TX/FX – 2891097

Switch mạng công nghiệp, loại 7 TP RJ45 Ports, 1 FO port, định dạng SC-D 100 Mbps full duplex, tự động nhận diện tốc độ truyền dữ liệu 10/100Mbp.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Switch mạng công nghiệp -Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH SFN 7TX/FX – 2891097”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category:
Updating…
  • No products in the cart.