Thien Son Technology Corporation - Nhà cung cấp thiết bị điện-tự động hàng đầu tại Việt Nam

Switch mạng công nghiệp -Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH SFN 7GT/SX – 2891518

Switch mạng công nghiệp, loại 7 RJ45 ports với băng thông 10/100/1000 Mbps trên tất cả các cổng RJ45, 1 cổng cáp quang multi-mode SC-D,1 Gbps full duplex, với tiếp xúc báo hiệu và QoS, phạm vi nhiệt độ mở rộng.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Switch mạng công nghiệp -Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH SFN 7GT/SX – 2891518”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category:
Updating…
  • No products in the cart.