Thien Son Technology Corporation - Nhà cung cấp thiết bị điện-tự động hàng đầu tại Việt Nam

Switch mạng công nghiệp -Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH SFN 6GT/2LX-20 – 2891563

Switch mạng công nghiệp, loại 6 RJ45 ports với băng thông 10/100/1000 Mbps trên tất cả các cổng RJ45, 2 cổng cáp quang single mode SC-D với phạm vi đặc biệt cao,1 Gbps full duplex, với tiếp xúc báo hiệu và QoS, phạm vi nhiệt độ mở rộng.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Switch mạng công nghiệp -Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH SFN 6GT/2LX-20 – 2891563”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category:
Updating…
  • No products in the cart.