Thien Son Technology Corporation - Nhà cung cấp thiết bị điện-tự động hàng đầu tại Việt Nam

Switch mạng công nghiệp – Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH 1924 – 2891057

Switch mạng công nghiệp PoE+, loại 24 Ethernet ports mặt trước định dạng RJ45, tự động nhận diện tốc độ truyền dữ liệu 10/100Mbps, nối các đoạn mạng với tốc độ truyền khác nhau, cài đặt giá đỡ 19-in ( 482 mm ).

There are no reviews yet.

Be the first to review “Switch mạng công nghiệp – Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH 1924 – 2891057”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category:
Updating…
  • No products in the cart.