Thien Son Technology Corporation - Nhà cung cấp thiết bị điện-tự động hàng đầu tại Việt Nam

Switch mạng công nghiệp – Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH 1708 M12 POE – 2701883

Switch mạng công nghiệp PoE+, loại 8 Ethernet ports định dạng M12, tự động nhận diện tốc độ truyền dữ liệu 10/100Mbps, jumbo frames lên tới 9600 bytes, nối các đoạn mạng với tốc độ truyền khác nhau, bảo vệ chuẩn IP67.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Switch mạng công nghiệp – Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH 1708 M12 POE – 2701883”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category:
Updating…
  • No products in the cart.