Thien Son Technology Corporation - Nhà cung cấp thiết bị điện-tự động hàng đầu tại Việt Nam

Switch mạng công nghiệp – Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH 1605 M12 – 2700200

Switch mạng công nghiệp loại 5 Ethernet trên mặt trước định dạng M12, tự động nhận diện tốc độ truyền dữ liệu 10/100Mbps, nối các đoạn mạng với tốc độ truyền khác nhau, bảo vệ chuẩn IP67.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Switch mạng công nghiệp – Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH 1605 M12 – 2700200”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category:
Updating…
  • No products in the cart.