Thien Son Technology Corporation - Nhà cung cấp thiết bị điện-tự động hàng đầu tại Việt Nam

Switch mạng công nghiệp – Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH SFNT 6TX/2FX – 2891025

Switch mạng công nghiệp hỗ trợ nhiệt độ hoạt động rộng, loại 6 TP RJ45 ports, 2 FO ports, định dạng SD-C 100 Mbps full duplex , tự động nhận diện tốc độ truyền dữ liệu 10/100Mbps, đọc thông báo ưu tiên QoS, chấp nhận các khung bảo mật.

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Switch mạng công nghiệp – Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH SFNT 6TX/2FX – 2891025”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category:
Updating…
  • No products in the cart.