Thien Son Technology Corporation - Nhà cung cấp thiết bị điện-tự động hàng đầu tại Việt Nam

Switch mạng công nghiệp – Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH 1605 M12 – 2700200

Switch mạng công nghiệp, loại 5 Ethernet ports trước định dạng M12 , tự động nhận diện tốc độ truyền dữ liệu 10/100Mbps, đầu nối các phân đoạn mạng với nhiều tốc độ truyền tải khác nhau, bảo vệ theo chuẩn IP 67.

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Switch mạng công nghiệp – Industrial Ethernet Switch – FL SWITCH 1605 M12 – 2700200”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Updating…
  • No products in the cart.