Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697
iniature
※ CVT-070, 100 doesn’t have minimum bundle diameter.
※ CV-200T tail
※ CV-300STZ, 180T, 190T tail
Unit: mm
Item No. Length
L
Width
W
Max. Bundle Dia. Min Loop Tensile Strength
Natural Black
100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag 100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag mm inch lbs kgs
 CVT-070 CVT-070K CVT-070B CVT-070KB 71.0 13/16 1.60 11 7 3
 CVT-100 CVT-100K CVT-100B CVT-100KB 103.0 4″ 1.95 22 11 5
 CV-060 CV-060K CV-060B CV-060KB 63.7 1/2 2.40 11 18 8
 CV-075 CV-075K CV-075B CV-075KB 75.0 3″ 2.40 15
 CV-080 CV-080K CV-080B CV-080KB 80.0 1/8 2.50 16
 CV-094 CV-094K CV-094B CV-094KB 96.0 3/4 2.50 21
 CV-100 CV-100K CV-100B CV-100KB 100.0 4″ 2.50 22
 CV-120S CV-120SK CV-120SB CV-120SKB 120.0 3/4 2.50 28
 CV-140S CV-140SK CV-140SB CV-140SKB 142.0 1/2 2.50 35
 CV-150S CV-150SK CV-150SB CV-150SKB 155.0 1/8 2.50 39
 CV-165 CV-165K CV-165B CV-165KB 165.0 1/2 2.50 43
 CV-200M CV-200MK CV-200MB CV-200MKB 203.0 8″ 2.50 55
 CV-250S CV-250SK CV-250SB CV-250SKB 250.0 10″ 2.50 68
 CV-300M CV-300MB 300.0 11 7/8 2.50 80
 CV-400S CV-400SB 400.0 15 3/4 2.50 116
Intermediate
※ CVT-070, 100 doesn’t have minimum bundle diameter.
※ CV-200T tail
※ CV-300STZ, 180T, 190T tail
Unit: mm
Item No. Length
L
Width
W
Max. Bundle Dia. Min Loop Tensile Strength
Natural Black
100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag 100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag mm inch lbs kgs
 CV-120 CV-120K CV-120B CV-120KB 120.0 3/4 3.20 28 40 18
 CV-140 CV-140K CV-140B CV-140KB 142.0 1/2 3.20 34
 CV-150 CV-150K CV-150B CV-150KB 150.0 6″ 3.60 36
 CV-180 CV-180K CV-180B CV-180KB 180.0 7″ 3.60 46
 CV-180T CV-180TK CV-180TB CV-180TKB 180.0 7″ 3.60 46
 CV-200S CV-200SK CV-200SB CV-200SKB 203.0 8″ 3.20 53
 CV-200A CV-200AK CV-200AB CV-200AKB 203.0 8″ 3.60 52
 CV-250M CV-250MK CV-250MB CV-250MKB 250.0 10″ 3.60 68
 CV-265 CV-265K CV-265B CV-265KB 265.0 10 1/2 3.60 73
 CV-292 CV-292K CV-292B CV-292KB 292.0 11 1/2 3.60 82
 CV-330 CV-330B 330.0 13″ 3.60 93
 CV-368S CV-368SB 368.0 14 1/2 3.60 105
Standard
※ CVT-070, 100 doesn’t have minimum bundle diameter.
※ CV-200T tail
※ CV-300STZ, 180T, 190T tail
Unit: mm
Item No. Length
L
Width
W
Max. Bundle Dia. Min Loop Tensile Strength
Natural Black
100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag 100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag mm inch lbs kgs
 CV-120L CV-120LK CV-120LB CV-120LKB 120.0 3/4 4.80 27 50 22
 CV-160L CV-160LK CV-160LB CV-160LKB 160.0 1/4 4.80 39
 CV-190 CV-190K CV-190B CV-190KB 190.0 1/2 4.80 49
 CV-190T CV-190TK CV-190TB CV-190TKB 190.0 1/2 4.80 49
 CV-200 CV-200K CV-200B CV-200KB 203.0 8″ 4.60 52
 CV-200D CV-200DK CV-200DB CV-200DKB 203.0 8″ 4.80 52
 CV-200T CV-200TK CV-200TB CV-200TKB 203.0 8″ 4.60 52
 CV-250 CV-250K CV-250B CV-250KB 250.0 10″ 4.80 68
 CV-280 CV-280K CV-280B CV-280KB 280.0 11″ 4.80 77
 CV-300S CV-300SB 300.0 11 7/8 4.80 83
 CV-310 CV-310B 310.0 12″ 4.80 86
 CV-350 CV-350B 350.0 13 3/4 4.60 98
 CV-368 CV-368B 368.0 14 1/2 4.80 105
 CV-385 CV-385B 385.0 15 3/16 4.80 110
 CV-400 CV-400B 400.0 15 3/4 4.60 116
 CV-432 CV-432B 432.0 17″ 4.80 125
 CV-450M CV-450MB 450.0 17 3/4 4.80 131
 CV-500 CV-500B 500.0 19 11/16 4.80 147
 CV-550S CV-550SB 550.0 21 11/16 4.80 162
 CV-610S CV-610SB 610.0 24″ 4.80 181
 CV-635S CV-635SB 635.0 25″ 4.80 189
 CV-730S CV-730SB 730.0 28 3/4 4.80 219
 CV-914S CV-914SB 914.0 36″ 4.80 278
 CV-200Z CV-200ZK CV-200ZB CV-200ZKB 200.0 8″ 4.60 48 75 34
 CV-280Z CV-280ZK CV-280ZB CV-280ZKB 280.0 11″ 4.80 70
 CV-300SZ CV-300SZB 300.0 11 7/8 4.80 74
 CV-368Z CV-368ZB 368.0 14 1/2 4.80 94
※▲ CV-300STZ CV-300STZB 300.0 11 7/8 4.80 83 80 36
Heavy Duty
※ CVT-070, 100 doesn’t have minimum bundle diameter.
※ CV-200T tail
※ CV-300STZ, 180T, 190T tail
Unit: mm
Item No. Length
L
Width
W
Max. Bundle Dia. Min Loop Tensile Strength
Natural Black
100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag 100 pcs / Bag 1000 pcs / Bag mm inch lbs kgs
 CV-380S CV-380SB 380.0 15″ 6.40 108 100 45
 CV-120LL CV-120LLK CV-120LLB CV-120LLKB 120.0 3/4 7.60 22 120 55
 CV-150L CV-150LK CV-150LB CV-150LKB 150.0 6″ 7.60 32
 CV-200L CV-200LK CV-200LB CV-200LKB 203.0 8″ 7.60 52
 CV-240L CV-240LK CV-240LB CV-240LKB 240.0 7/16 7.60 61
 CV-250L CV-250LB 250.0 10″ 7.60 64
 CV-280L CV-280LK CV-280LB CV-280LKB 280.0 11″ 7.60 74
 CV-300 CV-300B 300.0 11 7/8 7.60 80
 CV-340 CV-340B 340.0 13 1/2 7.60 92
 CV-360 CV-360B 360.0 14 3/16 7.60 99
 CV-370 CV-370B 370.0 14 9/16 7.60 101
 CV-380 CV-380B 380.0 15″ 7.60 105
 CV-380L CV-380LB 380.0 15″ 8.00 105
 CV-450 CV-450B 450.0 17 3/4 8.00 128
 CV-500L CV-500LB 500.0 19 11/16 8.00 143
 CV-550 CV-550B 550.0 21 11/16 8.00 160
 CV-610M CV-610MB 610.0 24″ 7.60 177
 CV-750 CV-750B 750.0 29 1/2 7.50 223
 CV-450L CV-450LB 450.0 17 3/4 9.00 128 175 80
 CV-550D CV-550DB 550.0 21 11/16 9.00 160
 CV-610 CV-610B 610.0 24″ 9.00 177
 CV-685 CV-685B 685.0 27″ 9.00 202
 CV-710 CV-710B 710.0 28″ 9.00 209
 CV-762 CV-762B 762.0 30″ 9.00 227
 CV-812 CV-812B 812.0 32″ 9.00 243
 CV-914 CV-914B 914.0 36″ 9.00 275
 CV-940 CV-940B 940.0 37″ 9.00 284
 CV-1168 CV-1168B 1,168.0 46″ 9.00 356
 CV-1219 CV-1219B 1,219.0 48″ 9.00 372
 CV-1500 CV-1500B 1,500.0 59″ 9.00 462

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cable Tie”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *