Thien Son Technology Corporation - Nhà cung cấp thiết bị điện-tự động hàng đầu tại Việt Nam

Cầu đấu dây Push in 10 TWIN – Feed-through terminal block – PT 10-TWIN – 3208746

—————————————————

Cầu đấu dây PT 10-TWIN – 3208746 với điện áp 1000V, dòng điện 57A.

Kiểu kết nối Push-in.

Dùng cho dây điện có tiết diện 0.5 mm² – 16 mm², AWG: 20 – 6. với 3 cổng kết nối

Kích thước: width: 10.2 mm, height: 49.5 mm.

Màu xám.

Gắn được trên thanh Din rail loại: NS 35/7,5, NS 35/15.

 

 

 

Cầu đấu dây Push in 10 TWIN – Feed-through terminal block – PT 10-TWIN – 3208746: Dùng được cho dây điện có kích thước từ 0.5 mm² – 16 mm² (AWG: 20 – 6) với 3 cổng kết nối.

Cầu đấu dây Push in 10 TWIN – 3208746 có thông số điện:

  • Điện áp: 1000V
  • Dòng điện: 57A

Cầu đấu dây Push in 10 TWIN – 3208746 có kích thước:

  • Width: 10.2 mm
  • End cover width: 2.2 mm
  • Length: 88.9 mm
  • Height: 49.5 mm – Height NS 35/7,5: 50.5 mm – Height NS 35/15: 58 mm

Phụ kiện đi kèm Cầu đấu dây Push in 10 TWIN – 3208746

NẮP BỊT THANH DIN - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560 - Store CPT

Phoenix Contact - 0828740 - Terminal Marker UCT-TM 8 Series ...

E/UK - 1201442-Chặn cuối hàng kẹp có vít - Store CPT

Cầu đấu dây Push in 10 TWIN – Feed-through terminal block – PT 10-TWIN – 3208746

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cầu đấu dây Push in 10 TWIN – Feed-through terminal block – PT 10-TWIN – 3208746”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Updating…
  • No products in the cart.