Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Tag: mini mcr

mini mcr

Showing 1–16 of 32 results

 • Bộ biến đổi , khuếch đại,cách ly và cài đặt tín hiệu – Signal conditioner – MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO

  • Mã sản phẩm: 2902026
  • Tên sản phẩm: Bộ biến đổi , khuếch đại,cách ly và cài đặt tín hiệu – Signal conditioner – MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả: MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO – 2902026 – Bộ biến đổi , khuếch đại,cách ly và báo ngưỡng tín hiệu với đầu vào /ra  tín hiệu dang U hoặc I , Ngoai ra đầu ra có rơ le đóng mở theo ngưỡng cài đặt tín hiệu đầu vào, gắn din , đi dây kiểu vặn ốc
   Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email: info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ biến đổi , khuếch đại,cách ly và cài đặt tín hiệu – Signal conditioner – MINI MCR-2-UI-UI

  • Mã sản phẩm: 2902037
  • Tên sản phẩm: Bộ biến đổi khuếch đại cách ly và cài đặt tín hiệu – Signal conditioner – MINI MCR-2-UI-UI
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả: MINI MCR-2-UI-UI – 2902037 – Bộ biến đổi , khuếch đại,cách ly và báo ngưỡng tín hiệu với đầu vào /ra  tín hiệu dang U hoặc I , Ngoai ra đầu ra có rơ le đóng mở theo ngưỡng cài đặt tín hiệu đầu vào, gắn din , đi dây kiểu vặn ốc
   Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email: info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ biến đổi , khuếch đại,cách ly và cài đặt tín hiệu – Signal conditioner – MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT

  • Mã sản phẩm: 2902028
  • Tên sản phẩm: Bộ biến đổi , khuếch đại,cách ly và cài đặt tín hiệu – Signal conditioner – MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả: MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT – 2902028 – Bộ biến đổi , khuếch đại,cách ly và báo ngưỡng tín hiệu với đầu vào /ra  tín hiệu dang U hoặc I , Ngoai ra đầu ra có rơ le đóng mở theo ngưỡng cài đặt tín hiệu đầu vào, gắn din , đi dây kiểu cài Push-in
   Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email: info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ biến đổi , khuếch đại,cách ly và cài đặt tín hiệu – Signal conditioner – MINI MCR-2-UI-UI-PT

  • Mã sản phẩm: 2902040
  • Tên sản phẩm: Bộ biến đổi khuếch đại cách ly và cài đặt tín hiệu – Signal conditioner – MINI MCR-2-UI-UI-PT
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả: MINI MCR-2-UI-UI-PT – 2902040 – Bộ biến đổi , khuếch đại,cách ly và báo ngưỡng tín hiệu với đầu vào /ra  tín hiệu dang U hoặc I , Ngoai ra đầu ra có rơ le đóng mở theo ngưỡng cài đặt tín hiệu đầu vào, gắn din , đi dây kiểu cài Push-in
   Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email: info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ cách ly tín hiệu lặp nguồn – Repeater power supply – MINI MCR-2-RPSS-I-I

  • Mã sản phẩm: 2902014
  • Tên sản phẩm: Bộ cách ly tín hiệu lặp nguồn – Repeater power supply – MINI MCR-2-RPSS-I-I
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả:Bộ cách ly kiêm Khuếch đại tín hiệu thế hệ mới của Phoenix Contact. Cấp nguồn 24VDC cho Sensor hoặc thiết bị trường  và lấy về tín  4(0)-20mA đầu ra 4(0)-20mA đưa tới hệ thống điều khiển bên trên. MINI MCR-2-RPSS-I-I – 2902014 dùng cho cả Sensor 2 dây lẫn 4 dây. Với kiểu kết nối dạng vặn ốc
   Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email: info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ cách ly tín hiệu lặp nguồn – Repeater power supply – MINI MCR-2-RPSS-I-2I

  • Mã sản phẩm: 2905628
  • Tên sản phẩm: Bộ cách ly tín hiệu lặp nguồn – Repeater power supply – MINI MCR-2-RPSS-I-2I
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả:Bộ cách ly kiêm Khuếch đại tín hiệu thế hệ mới của Phoenix Contact. Cấp nguồn 24VDC cho Sensor hoặc thiết bị trường  và lấy về tín  4(0)-20mA đầu ra 2x 4(0)-20mA đưa tới hệ thống điều khiển bên trên. MINI MCR-2-RPSS-I-2I – 2905628 dùng cho cả Sensor 2 dây lẫn 4 dây. Với kiểu kết nối dạng vặn ốc
   Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email: info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ cách ly tín hiệu lặp nguồn – Repeater power supply – MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT

  • Mã sản phẩm: 2905629
  • Tên sản phẩm: Bộ cách ly tín hiệu lặp nguồn – Repeater power supply – MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả: Bộ cách ly kiêm Khuếch đại tín hiệu thế hệ mới của Phoenix Contact. Cấp nguồn 24VDC cho Sensor hoặc thiết bị trường  và lấy về tín  4(0)-20mA đầu ra 2x 4(0)-20mA đưa tới hệ thống điều khiển bên trên. MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT 2905629 dùng cho cả Sensor 2 dây lẫn 4 dây. Với kiểu kết nối dạng cài Push-in
   Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email: info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ cách ly tín hiệu lặp nguồn – Repeater power supply – MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT

  • Mã sản phẩm: 2902015
  • Tên sản phẩm: Bộ cách ly tín hiệu lặp nguồn – Repeater power supply – MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả:Bộ cách ly kiêm Khuếch đại tín hiệu thế hệ mới của Phoenix Contact. Cấp nguồn 24VDC cho Sensor hoặc thiết bị trường  và lấy về tín  4(0)-20mA đầu ra 4(0)-20mA đưa tới hệ thống điều khiển bên trên. MINI MCR-2-RPSS-I-I -PT – 2902015 dùng cho cả Sensor 2 dây lẫn 4 dây. Với kiểu kết nối dạng cài Push-in
   Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email: info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ cách ly và khuếch đại tín hiệu lặp nguồn – Loop-powered isolators – MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP

  • Mã sản phẩm: 2906446
  • Tên sản phẩm: Bộ cách ly và khuếch đại tín hiệu lặp nguồn – Loop-powered isolators – MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả: MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP – 2906446 – Bộ cách lykhuếch đại tín hiệu vào/ra : 0(4)-20mA  , gắn din,  nguồn cấp từ đầu ra phia PLC hoặc DCS ,đi dây vặn vít của Phoenix Contact. Công nghệ kết nối trục vít . MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP tích hơp giao tiếp NFC cho phép cài đặt và cấu hình hoàn toàn trên điện thoại có hỗ trợ NFC.
   Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email: info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ cách ly và khuếch đại tín hiệu lặp nguồn – Loop-powered isolators – MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT

  • Mã sản phẩm: 2901997
  • Tên của chúng tôi: Bộ đôi ly và Bộ đôi cách ly với bộ cách ly cung cấp năng lượng vòng lặp MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT – 2901997
  • Sản phẩm của chúng tôi:  Phoenix Liên hệ
  • Mô hình: MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT – 2901997 – Cách ly ly văn hóa với sự tin tưởng DC DCS. Công nghệ kết cấu
   Miền Nam:  Số 48 đường số 5 khu vực, đô la Phúc Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Đường dây nóng: 1900 6697
   Email:  info@thien-son.com.vn
  • Hàng hóa của chúng tôi Lợi ích của bạn và thành công của bạn; thành công của bạn – mạng vui của bạn.
  Đọc tiếp
 • Bộ cách ly và khuếch đại tín hiệu lặp nguồn – Loop-powered isolators – MINI MCR-2-I-I-ILP-PT – 2901995

  • Mã sản phẩm: 2901995
  • Tên sản phẩm: Bộ cách ly và khuếch đại tín hiệu lặp nguồn – Loop-powered isolators – MINI MCR-2-I-I-ILP-PT – 2901995
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả: MINI MCR-2-I-I-ILP-PT – 2901995– Bộ cách ly khuếch đại tín hiệu vào/ra : 0(4)-20mA  , gắn din,  nguồn cấp từ đầu ra phía PLC hoặc DCS , đi dây vặn vít của Phoenix Contact
   Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email: info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ cách ly và khuếch đại tín hiệu lặp nguồn – Loop-powered isolators – MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP-PT

  • Mã sản phẩm: 2906447
  • Tên sản phẩm: Bộ cách ly và khuếch đại tín hiệu lặp nguồn – Loop-powered isolators – MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả: MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP-PT – 2906447 – Bộ cách lykhuếch đại tín hiệu vào/ra : 0(4)-20mA  , gắn din,  nguồn cấp từ đầu ra phia PLC hoặc DCS ,đi dây kiểu cài Push-in của Phoenix Contact. Công nghệ kết nối trục vít . MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP-PT – 2906447 tích hơp giao tiếp NFC cho phép cài đặt và cấu hình hoàn toàn trên điện thoại có hỗ trợ NFC.
   Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email: info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ cách ly và khuếch đại tín hiệu lặp nguồn – Loop-powered isolators – MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT – 2902063

  • Mã sản phẩm: 2902063
  • Tên sản phẩm: Bộ cách ly và khuếch đại tín hiệu lặp nguồn – Loop-powered isolators – MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT – 2902063
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả: MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT – 2902063 – Bộ cách ly khuếch đại tín hiệu 2 kênh vào/ra dòng và điện áp , gắn din,  nguồn cấp từ đầu ra phía PLC hoặc DCS. Công nghệ kết nối dạng cài Push in
   Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email: info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ cách ly và khuếch đại tín hiệu lặp nguồn – Loop-powered isolators 2901996

  • Mã sản phẩm: 2901996
  • Tên sản phẩm: Bộ cách ly và khuếch đại tín hiệu lặp nguồn Loop-powered isolators – MINI MCR-2-2I-2I-ILP – 2901996
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả: MINI MCR-2-2I-2I-ILP – 2901996 – Bộ cách ly khuếch đại tín hiệu 2 kênh vào/ra : 2×0(4)-20mA  , gắn din,  nguồn cấp từ đầu ra phía PLC hoặc DCS , đi dây vặn vít của Phoenix Contact. Công nghệ kết nối dạng vặn ốc.
   Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email: info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ cách ly và khuếch đại tín hiệu lặp nguồn 2 kênh – Loop-powered isolators – MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP

  • Mã sản phẩm: 2906448
  • Tên sản phẩm: Bộ cách ly và khuếch đại tín hiệu lặp nguồn 2 kênh – Loop-powered isolators – MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả: MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP – 2906448 – Bộ cách lykhuếch đại tín hiệu vào/ra : 2x 0(4)-20mA  , gắn din,  nguồn cấp từ đầu ra phia PLC hoặc DCS ,đi dây vặn vít của Phoenix Contact. Công nghệ kết nối trục vít . MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP – 2906448 tích hơp giao tiếp NFC cho phép cài đặt và cấu hình hoàn toàn trên điện thoại có hỗ trợ NFC.
   Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email: info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ cách ly và khuếch đại tín hiệu lặp nguồn 2 kênh – Loop-powered isolators – MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT

  • Mã sản phẩm: 2906449
  • Tên sản phẩm: Bộ cách ly và khuếch đại tín hiệu lặp nguồn 2 kênh – Loop-powered isolators – MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả: MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT – 2906449 – Bộ cách ly khuếch đại tín hiệu vào/ra : 2x 0(4)-20mA  , gắn din,  nguồn cấp từ đầu ra phia PLC hoặc DCS ,đi dây cài Push-in của Phoenix Contact. Công nghệ kết nối trục vít . MINI MCR-2-RPS-2I-2I-OLP-PT – 2906449
   Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email: info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp