Thien Son Technology Corporation (Nhà cung cấp thiết bị điện tử, tự động hàng đầu tại Việt Nam)

  • Tiết kiệm năng lượng, nhờ tổn thất không tải đặc biệt thấp và hiệu quả cao
  • Tiết kiệm không gian: rộng 22,5 mm đến 59 mm
  • Một loạt các sản phẩm bao gồm tất cả các cấp điện áp phổ biến
  • Làm việc ở môi trường khắc nghiệt: nhiệt độ từ -25 ° C đến 70 ° C
Updating…
  • No products in the cart.