Thien Son Technology Corporation
Hotline: 1900 6697
Hotline: 1900 6697

Danh mục: Trio Power supply

Trio Power supply

Showing all 11 results

 • Bộ nguồn – TRIO-PS/1AC/24DC/ 5 – 2866310

  • Mã sản phẩm: 2866310
  • Tên sản phẩm: Bộ nguồn – TRIO-PS/1AC/24DC/ 5
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả:Bộ nguồn Trio đầu vào 1 pha AC, đầu ra 24VDC 5 A, mã hàng TRIO-PS/1AC/24DC/ 5 – 2866310 ,  gắn được trên thanh DIN rail.
  • Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email:  info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ nguồn – TRIO-PS/1AC/24DC/10 – 2866323

  • Mã sản phẩm: 2866323
  • Tên sản phẩm: Bộ nguồn TRIO-PS/1AC/24DC/10
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả:Bộ nguồn TRIO đầu vào 1 pha AC, đầu ra 24VDC/10A, mã hàng TRIO-PS/1AC/24DC/10 – 2866323,  gắn được trên thanh DIN rail.
  • Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email: info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.

   

   

  Đọc tiếp
 • Bộ nguồn – TRIO-PS/3AC/24DC/ 5 – 2866462

  *Description: Primary-switched TRIO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 3-phase, output: 24 V DC/5 A

  *Country of origin: CN (China)

   Logo

  Your advantages

  -Use the third negative terminal block as a grounding terminal block and minimize installation costs

  -Rugged design with metal housing and wide temperature range from -25 to +70°C

  -Maximum operational reliability thanks to high MTBF (mean time between failures) of more than 500,000 hours and high dielectric strength of up to 300 V AC

  -Compensation of voltage drops by means of output voltage that can be adjusted on the front

   

   

   

  Đọc tiếp
 • Bộ nguồn – TRIO-PS/3AC/24DC/20 – 2866394

  • Mã sản phẩm: 2866394
  • Tên sản phẩm: Bộ nguồn Power supply unit – TRIO-PS/3AC/24DC/20 – 2866394
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả:Bộ nguồn TRIO đầu vào 3 pha AC, đầu ra 24VDC/20A, mã hàng TRIO-PS/3AC/24DC/20 – 2866394  gắn được trên thanh DIN rail.
  • Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email:  info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ nguồn TRIO-PS / 1AC /5DC/10 -2902646

  • Mã sản phẩm: 2902646
  • Tên sản phẩm: Bộ nguồn – TRIO-PS / 1AC / 5DC/10
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả:Bộ nguồn Trio đầu vào 1 pha AC, đầu ra 5VDC 10 A, mã hàng TRIO-PS / 1AC / 5DC/10 -2902646 ,  gắn được trên thanh DIN rail.
  • Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email:  info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ nguồn TRIO-PS-2G /3AC/24DC/5-2903153

  • Mã sản phẩm: 2903153
  • Tên sản phẩm: Bộ nguồn – TRIO-PS-2G / 3AC / 24DC / 5 
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả:Bộ nguồn Trio đầu vào 1 pha AC, đầu ra 24VDC 5 A, mã hàng TRIO-PS-2G / 3AC / 24DC / 5 – 2903153 ,  gắn được trên thanh DIN rail.
  • Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email:  info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ nguồn TRIO-PS/1AC/24DC/ 2.5-2866268

  • Mã sản phẩm: 2866268
  • Tên sản phẩm: Bộ nguồn TRIO-PS/1AC/24DC/ 2.5
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả:Bộ nguồn Trio đầu vào 1 pha AC, đầu ra 24VDC 2.5 A, mã hàng TRIO-PS/1AC/24DC/ 2.5-2866268 ,  gắn được trên thanh DIN rail.
  • Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email:  info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ nguồn TRIO-PS/1AC/24DC/20 – 2866381

  • Mã sản phẩm: 2866381
  • Tên sản phẩm: Bộ nguồn TRIO-PS/1AC/24DC/20 – 2866381
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả:Bộ nguồn Trio đầu vào 1 pha AC, đầu ra 24VDC 20 A, mã hàng TRIO-PS/1AC/24DC/20 – 2866381 ,  gắn được trên thanh DIN rail.
  • Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email:  info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ nguồn TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 – 2866491

  • Mã sản phẩm: 2866491
  • Tên sản phẩm: Bộ nguồn TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 – 2866491
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả:Bộ nguồn Trio đầu vào 1 pha AC, đầu ra 48VDC 5 A, mã hàng TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 – 2866491 ,  gắn được trên thanh DIN rail.
  • Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email:  info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Bộ nguồn- TRIO-PS/3AC/24DC/40 – 2866404

  • Mã sản phẩm: 2866404
  • Tên sản phẩm: Bộ nguồn- TRIO-PS/3AC/24DC/40
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả:Bộ nguồn Trio đầu vào 3 pha AC, đầu ra 24VDC 40 A, mã hàng TRIO-PS/3AC/24DC/40 – 2866404 ,  gắn được trên thanh DIN rail.
  • Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email:  info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp
 • Power supply unit – TRIO-PS/3AC/24DC/10 – 2866459

  • Mã sản phẩm: 2866459
  • Tên sản phẩm: Bộ nguồn TRIO-PS/3AC/24DC/10
  • Hãng sản xuất: Phoenix Contact
  • Mô tả:Bộ nguồn TRIO đầu vào 3 pha AC, đầu ra 24VDC/10A, mã hàng TRIO-PS/3AC/24DC/10– 2866459,  gắn được trên thanh DIN rail.
  • Địa chỉ: Số 48 đường số 5 khu đô thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
   Hotline: 1900 6697
   Email:  info@thien-son.com.vn
  • Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, giữ vững đạo đức trong kinh doanh. “Lợi ích của bạn – thành công của chúng tôi; thành công của bạn – niềm vui của chúng tôi”.
  Đọc tiếp